RODO

Description

Obowiązek informacyjny

 

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Kazimierska (adres korespondencyjny: Łódź, 92-549 ul. Koplowicza 2, adres e-mail: akazimierska@o2.pl, numer telefonu: 696-620-462).

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych i prawo przenoszenia Państwa danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia Państwu odpowiedzi i wyjaśnień na zadane przez Państwa w formularzu kontaktowym pytania lub umówienia spotkania, konsultacji zagadnienia, którego dotyczy Państwa pytanie.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udzielenia Państwu odpowiedzi i wyjaśnień.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy z Administratorem lub w celu zawarcia i realizacji umowy zawieranej przez Państwa z Administratorem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, np. podmioty świadczące obsługę informatyczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia udzielania wyjaśnień zagadnień poruszonych przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego, a w przypadku zawarcia przez Państwa umowy z Administratorem przez okres obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.