O autorce

       Szanowni Państwo,

      Miło mi powitać Państwa na mojej stronie.

Z wykształcenia jestem psychologiem, studia ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim.

      Aby pomagać moim  klientom w szerszym zakresie poszerzyłam swoje wykształcenie o uprawnienia grafologiczne.

Uprawnienia dyplomowanego grafologa posiadam od roku 2002.

Ekspertyzy pisma były również tematem mojej pracy magisterskiej.

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu oraz pasji z jaką podchodzę do grafologii,  mam więcej możliwości, aby jeszcze skuteczniej pomagać moim klientom.

 

Pomaganie klientom to moja pasja.

Grafologia

images (6)      Grafologia jest nauką o solidnych podstawach i długich tradycjach.

     Samo pojęcie „grafologia” pochodzi z języka greckiego, to połączenie dwóch słów: „grafo” – pisać i  „logos” – nauka, czyli nauka o pisaniu.

     Analiza grafologiczna to nieinwazyjna metoda badania, zaliczana do testów projekcyjnych. W odróżnieniu od klasycznych testów psychologicznych tu ryzyko  zafałszowania wyników jest bardzo niskie, ponieważ wiąże się z całkowitą zmianą sposobu pisania.

      Nasze pismo jest odzwierciedleniem naszego charakteru, więc aby  zmienić sposób pisania, należałoby zmienić swój charakter, a to wymaga czasu i dyscypliny.

   Już starożytni Chińczycy podjęli pierwsze próby zbadania związku zachodzącego pomiędzy rodzajem pisma a charakterem piszącego. Sam Konfucjusz już ponad 2,5  tysiąca lat temu skutecznie wyciągał praktyczne wnioski dotyczące zalet i wad osób, z którymi miał do czynienia, czerpiąc informacje właśnie z charakteru pisma. Poza  Konfucjuszem odręcznym pismem zajmowali się także Heraklit, Arystoteles a nawet Neron.

      Twórcą naukowego podejścia w dziedzinie grafologii był Jean Hipolyte Michon (1808-1881), francuski zakonnik.

     Jako pierwszy użył terminu „grafologia” i zdefiniował ją jako: „sztukę rozpoznania charakteru człowieka na podstawie analizy jego pisma”. Przez długi czas zajmował się rękopisami, porządkując je, przyjmując za kryterium cechy charakteru i zakładając katalogi. Opracował podstawowe zasady grafologii, jak również jako pierwszy przyporządkował cechy charakteru do cech pisma.

     Stworzona przez niego klasyfikacja była bardzo obszerna, ponieważ zawierała aż 360 cech charakteru. Swoje osiągnięcia naukowe opublikował w 1875 roku w dziele zatytułowanym „Systeme de graphologie”.

Usługi

images (2)

Oferuję Państwu pomoc przy następujących badaniach:

  •  ekspertyzy sądowe,
  • porównania autentyczności podpisów,
  •  weryfikowanie autentyczności testamentów,
  •  identyfikacja autora na podstawie badania pisma odręcznego,
  •  tworzenie portretu psychologicznego na podstawie pisma,
  • analiza pisma na listach samobójczych,
  • wykorzystanie ekspertyz, jako narzędzia w rekrutacji i selekcji pracowników.

          

         Współpracuję z kancelariami prawnymi, radcami prawnymi oraz detektywami.

Pomagam zarówno osobom prywatnym i firmom z kraju, jak i zza granicy.

 

      Poza powyższymi świadczonymi usługami, warto wiedzieć, że analizy grafologiczne pozwalają w sferze zawodowej stwierdzić w jakim zawodzie i na jakim stanowisku autor pisma będzie się najlepiej realizował i jakie ma potencjalne uzdolnienia.

Przy selekcji pracowników na stanowiska kierownicze, badając osobowość,  dowiemy się czy dana osoba ma predyspozycje do kierowania grupą i jak dużą, czy jednak lepiej będzie pracował na stanowisku indywidualnym.

Ekspertyzy grafologiczne przydatne są w sytuacjach wyboru zawodu u osób młodych a także u doświadczonych pracowników w sytuacji, gdy konieczne jest przekwalifikowanie.

Informacje uzyskane za pomocą ekspertyz grafologicznych wykorzystuje się także w dziedzinie matrymonialnej. Może to zaskakujące, ale dzięki nim określamy w jakim stopniu charaktery partnerów są zgodne i na ile będą się uzupełniać w związku.

Kontakt

Kontakt

Agnieszka Kazimierska

Telefon: 696 620 462

Email: akazimierska@o2.pl

 

Napisz

Przeglądając naszą stronę zgadzasz się na RODO. Więcej informacji.